با توجه به تعطیلات روزهای گذشته، تکالیف روزانه‌ی پایه پنجم دبستان برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به شرح ذیل است:

چهارشنبه:
1- زبان انگلیسی: انجام تکلیف شماره 8 و آمادگی برای آزمون میان ترم زبان انگلیسی در روز پنجشنبه 98/9/28

2- ریاضی: انجام صفحه 52 مجموعه.

پنجشنبه:
1- قرآن: دانش‌آموزان کلاس الف مرور صفحات 36 الی 38 و دانش‌آموزان کلاس ب مرور صفحات 36 و 35

2- املا: از درس‌های 1 الی 6