با سلام و آرزوی سلامتی برای دانش آموزان و خانواده های گرامی

فایل تغییرات تکالیف هفته اول آذر در قسمت تکالیف قرار داده شده است.

آزمون فارسی دروس 3 و ۴ به روز شنبه 5 آذر ماه موکول شده است .