اردوی باهنر پایه چهارم در روز سه شنبه 23 مهر ماه برگزار شد.
دانش‌آموزان صبح در مدرسه حاضر شدند و پس از گروه‌بندی سوار ماشین‌ها شده و به اردوگاه شهید با هنر رفتند. دانش‌آموزان به پنج گروه تقسیم که چهار گروه مشغول بازی فوتبال شدند و گروه دیگر به بازی‌های متنوعی نظیر بدمینتون و بازی‌های فکری پرداختند. بازی فوتبال به صورت حذفی بود، به گونه‌ای که پس از بازی‌های برگزار شده، بین دو تیم برنده بازی فینال برگزار شد. پس از صرف ناهار و برگزاری نماز جماعت دانش‌آموزان به مدرسه بازگشته و راهی منزل شدند.