ولی گرامی، با اهدای سلام و آرزوی سلامتی

با توجه به گذشت دو ماه از شروع سال تحصیلی، مدرسه در نظر دارد برای ادامه ارائه آموزش با کیفیت و برنامه‌ریزی و نظارت بهتر در بستر مجازی، اطلاعات قبلی خود در ارتباط با امکانات و تجهیزات اتصال و بهره‌برداری دانش‌آموزان را از حیث تغییرات احتمالی، به روز رسانی نماید.

به همین منظور، پرسشنامه‌ای آماده شده است که خواهشمندیم با استفاده از مسیر زیر، تا پایان روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه آن را با دقت تکمیل نمایید. (تکمیل یک پرسشنامه به ازای هرخانواده کافی است.)