بچه‌های عزیز، از اینکه تا اینجا ما را دنبال کردید و در فعالیت‌ها شرکت کردید سپاسگزاریم. امیدواریم که تابستانک را دوست داشته باشید و از اینجا به بعد هم در فعالیت‌های آن شرکت کنید.

در تصاویر زیر می‌توانید ببینید که تا روز دوشنبه 6 مرداد چند امتیاز به دست آورده اید.

سوم

امتیازات تابستانک ۱
امتیازات تابستانک ۲
امتیازات تابستانک ۳

چهارم

امتیازات تابستانک
امتیازات تابستانک
امتیازات تابستانک
امتیازات تابستانک

پنجم

امتیازات تابستانک
امتیازات تابستانک
امتیازات تابستانک