باسمه‌تعالی

ولی گرامی

با اهدای سلام و آرزوی توفیق روزافزون، بدین‌وسیله به اطّلاع می‌‌رساند،

مجموعه‌ی نوشت‌افزار و کتاب درسی مورد نیاز فرزندتان در سال تحصیلی 1401-1400 مطابق جدول زمان‌بندی ذیل توسّط فروشگاه مدرسه توزیع می‌گردد.

مقطع روز تاریخ زمان مراجعه
پایه‌های اوّل و دوم دوشنبه 1400/06/22 ۷:3۰ الی ۱۷:۰۰
پایه‌های اوّل و دوم سه‌شنبه 1400/06/23 ۷:3۰ الی ۱۷:۰۰
پایه‌های سوم و چهارم چهارشنبه 1400/06/24 ۷:3۰ الی ۱۷:۰۰
پایه‌های سوم و چهارم پنج‌شنبه 1400/06/25 ۷:3۰ الی 12:۰۰
پایه‌ی پنجم شنبه 1400/06/27 ۷:3۰ الی ۱۷:۰۰