پدر ارجمند، مادر گرامی

سلام علیکم ؛

برای موفّقیّت در امر تعلیم و تربیت، مشارکت و ارتباط مستمرّ خانه و مدرسه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از راه‌های مؤثّر این مشارکت حضور اولیا در جلسات دانش‌افزایی خانواده است که در یکسان سازی و هماهنگی روش‌های تربیتی میان خانواده و مدرسه تأثیر بسزایی دارد.

با توجّه به لزوم استمرار مباحث مطرح شده در جلسات سال‌های گذشته،  موضوع  روش الگویی تربیت برای والدین پایه‌ی چهارم دبستان در نظر گرفته شده است و نظر به ‌اینکه نقش مشترک پدر و مادر در تربیت از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است، حضور فعّال والدین در این جلسات تأکید می‌شود. باتوجه به اهمیت موضوع و امکان بهره‌وری و استفاده بیشتر شما بزرگواران از مباحث مطروحه، این جلسه به صورت حضوری در سالن اجتماعات دبستان برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که تمهیدات لازم از جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله‌ی اجتماعی صورت گرفته است.

برنامه‌ی جلسات:

  • استاد: جناب آقای دکترکمن
  • زمان:
    • دوشنبه: ۱۷ آبان
    • دوشنبه: ۲۴ آبان
    • از ساعت 15:30 تا 17:00
  • لطفاً پس از مطالعه‌ی متن فوق قسمت ذیل را تکمیل نمایید.