ضمن اهدای سلام

به اطلاع اولیای گرامی می رسانیم فعالیت مدرسه مطابق برنامه ریزی انجام شده از روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ( به جز پایه هفتم) آغازشده و کلّیه فعالیت های آموزشی در طول هفته اول بازگشایی به صورت غیر حضوری ارائه می شود.

مؤسسه فرهنگی روزبه