بدین‌وسیله به اطلاع اولیای محترم پایه‌های سوم، چهارم و پنجم دبستان می‌رساند؛ با توجه به تداوم آلودگی هوا، روز پنج‌شنبه مورخ 98/09/07 فعالیت‌های آموزشی و کلاس‌های فوق برنامه‌ی دانش‌آموزان برگزار نمی‌گردد.