اردوی تفریحی پایه سوم در روز چهارشنبه دهم مهر‌ماه در اردوگاه شهید باهنر برگزار گردید.
دانش‌آموزان پس از ورود به مدرسه و گروه‌بندی با اشتیاق فراوان به سمت اردوگاه حرکت کردند. پس از استقرار و توضیح برنامه‌های این اردو، دانش‌آموزان به همراه مربیان شان به بازی ها‌ی متنوعی مانند فوتبال، بدمینتون، تنیس روی میز و بازی‌های فکری پرداختند. دانش‌آموزان پس از استراحت و صرف تغذیه، بازی‌های خود را ادامه دادند و پس از صرف ناهار و کمی استراحت به مدرسه بازگشتند و راهی منزل شدند.