ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
فروردين

ارديبهشت 1400

خرداد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8

بیان فضائل

9
10
11

بیان فضائل شب ‌های قدر

12

شروع به کار مدرسه ساعت ۹

بزرگداشت روز معلّم

13
14

تعطیلی مؤسسه

15
16

تعطیلی مؤسسه

17
18

اعلام برنامه آزمون‌ های پایان سال

19

برگزاری جلسه توجیهی بین پایه‌ای گروه اوّل و گروه دوم

20
21

برگزاری جلسه توجیهی بین پایه‌ای گروه سوم

22

آزمون پایان ترم ۴ زبان هرمس

23

تعطیلی مؤسسه

24
25
26

پایان مهلت تحویل سوره‌ های قرآن

آزمون ‌های پایان سال

27
28
29
30

پایان کلاس ‌های درسی

31

آزمون علمی متقاضیان بین پایه‌ ای

1
2
3
4
5
6
7