ماهانه هفتگی شبکه ای سفالی
شهريور

مهر 1400

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3

شروع ترم ۱ زبان

4
5
6

جلسه روش ۱ پایه اوّل

7
8
9
10

کارگاه مدادگیری پایه اوّل

11

جلسه روش ۱ پایه دوم

12
13

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)

14

تعطیلی مؤسّسه

15

شهادت امام رضا (ع)

16
17
18
19
20
21

بیان فضائل در صبحگاه

جلسه دانش‌افزایی اولیای پایه اوّل ۱

22
23
24
25
26

تزیین مدرسه به مناسبت هفته وحدت

27

بیان فضائل در صبحگاه

28

آزمون میان‌ترم ۱ زبان

جلسه دانش‌افزایی اولیای پایه اوّل ۲

29
30
1
2
3
4
5
6
7