ماهانه هفتگی
اسفند

فروردين 1399

ارديبهشت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تعطیلی مؤسسه

15
16
17
18

برنامه تفریحی پایه دوم (جاجرود)

19

جشن نیمه شعبان (پایه اول و دوم)

جشن نیمه شعبان (پیش دبستان)

20
21
22
23
24

برنامه تفریحی پیش‌دبستانی گروه۱ (بوستان ملت)

25

برنامه تفریحی پیش‌دبستانی گروه ۲

26

برنامه تفریحی پایه اول (جاجرود)

27
28

تعطیلی استخر پایه اول جهت آماده‌سازی جشن

29

جشن پایه اول

30

برنامه تفریحی پیش‌دبستانی گروه۱ (باغ ایرانی)

31

برنامه تفریحی پیش‌دبستانی گروه۲ (باغ ایرانی)

1
2
3
4
5