دبستان روزبه همچون سال های گذشته با برگزاری کلاس های اردوی تابستانی می‌کوشد تا اوقات فراغت مناسبی را به همراه برنامه های مفید و متنوع در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های تربیتی و آموزشی برای دانش آموزان فراهم نماید تا علاوه بر تجربه های نو، بهترین استفاده را از تابستان در کنار هم داشته باشند.

برای مشاهده و معرفی اجمالی می توانید دفترچه اردوی تابستانی را مطالعه کنید.