زبان انگلیسی1398-6-28 12:01:13 +04:30

آموزش زبان در روزبه

مؤسسه فرهنگی روزبه به جهت اهمّیّت ویژه یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز و کاربرد آن در متون علمی، تحصیلات دانشگاهی و تعاملات و ارتباطات بین‌المللی، با همکاری کانون زبان ایران اقدام به برگزاری کلاس‌های ترمیک زبان انگلیسی، به عنوان بخشی از برنامه رسمی مدرسه می‌نماید. شروع کلاس‌های کانون زبان در موسسه روزبه از پایه ششم دبستان می‌باشد و دانش‌آموزان مستعد در صورت قبولی در تمامی سطوح قادر خواهند بود این سیستم آموزشی را تا پایه یازدهم به پایان رسانده و گواهینامه پایان دوره را از مؤسسه کانون زبان ایران دریافت نمایند.

کلاس‌های کانون زبان از دو شاخه زبان خردسال و زبان بزرگسال تشکیل شده است. شاخه زبان خردسال از چهار بخش Basic، Start، Run و Race تشکیل شده است که هر یک از این بخش‌ها از سه سطح تشکیل شده است. شاخه بزرگسال نیز از پنج بخش

  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • High-Intermediate
  • Advanced

تشکیل شده است که هر یک از این بخش‌ها از سه سطح تشکیل شده است و برای هر سطح‌ کتاب‌های‌ آموزشی توسط مؤسسه مذکور تدوین شده است و در ۲۱ جلسه ۲ ساعته تدریس می‌گردد.
تمرکز اصلی این کلاس‌ها بر روی گسترش دامنه لغات زبان‌آموزان و آموزش ساختار و قواعد زبان انگلیسی می‌باشد. همچنین در کنار آن به ارتقای چهار مهارت اساسی زبان‌آموزان، یعنی Listening, Writing, Reading, Speaking نیز پرداخته می‌شود.

نمره زبان‌آموزان در هر ترم آموزشی از دو بخش نمره کلاسی (Class Activity) و نمره آزمون پایانی (Final Exam) تشکیل شده است که سهم آن‌ها در نمره پایانی زبان‌آموز به ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد می‌باشد. ارزیابی‌ها در این کلاس‌ها از نمره ۱۰۰ می‌باشد و قبولی در هر سطح مشروط به کسب نمره میانگین ۷۵ به بالا می‌باشد.
دانش‌آموزانی که در پایه یازدهم در سطح ۲ High-Intermediate به بالا قرار می‌گیرند دانش قابل قبولی را از نظر دامنه لغات و گرامر زبان انگلیسی و به‌کارگیری آن در آزمون سراسری و همچنین دوران پس از مدرسه، دارا خواهند بود.
با توجه به توضیحات بالا و ضرورت اهتمام دانش‌آموزان نسبت به وقت‌گذاری و گذراندن سطح‌های زبان و رسیدن به نقطه مطلوب، برای هر یک از پایه‌های تحصیلی جدول موقعیت نسبی کانون زبان تعیین شده است؛ به این معنی که دانش‌آموزان بایستی تلاش کنند تا سطح زبان آن‌ها از سطح‌های تعیین شده پایین‌تر نباشد.

جدول موقعیت نسبی دانش‌آموزان دبیرستان دوره ۲

پایه پاییز زمستان بهار
نهم El3 Pre1 Pre2
دهم Pre3 Inter1 Inter2
یازدهم Inter3 H1 H2