Loading...
امور مالی1398-7-14 15:34:28 +03:30

امور مالی

رئوس فعّالیت‌های امور مالی در مؤسسه فرهنگی روزبه به شرح زیر است:

حسابداری و مالی

  • حساب‌داری و حسابرسی مؤسسه

  • امور مالی و شهریه دانش‌آموزان

همکاران امور مالی

محمدرضا توتونچیان
محمدرضا توتونچیانمدیر امور مالی
رامین مازندرانی
رامین مازندرانیمسؤول حسابداری
مهدی فرمهینی‌فراهانی
مهدی فرمهینی‌فراهانی حسابدار