Loading...
امور آموزشی1398-7-17 18:02:35 +03:30

امور آموزشی

اهمّیت ارائه خدمات آموزشی یکپارچه، با توجه به ویژگی‌های سنّی دانش‌آموزان در هر مقطع، همچنین استفاده‌ بهینه از فضاها، امکانات و خدمات آموزشی موجود در مؤسّسه، نیازمند نظارت و رصد مجموعه فعّالیّت‌های آموزشی مقاطع و نیز اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت آن‌ها به ‌صورت فرامقطعی و در حوزه‌ معاونت آموزشی مؤسّسه است. با این رویکرد، اهمّ فعّالیت‌های این معاونت به‌ شرح زیر است:

آموزش‌های رسمی

 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های آموزشی مقاطع و ارائه نظرات اصلاحی

 • نظارت کلّی بر کیفیت طرح درس‌ها و محتوای آموزشی

 • کیفیت بخشی و به‌روز کردن روش‌های آموزشی

 • کیفیت‌بخشی و به‌روز کردن روش‌های ارزشیابی تحصیلی

 • پشتیبانی مقاطع در تهیّه و تدوین منابع آموزشی

 • تشکیل گروه‌های کارشناسی درسی در سطح مؤسسه

آموزش‌های تکمیلی

 • نظارت، برنامه‌ریزی و پشتیبانی از آموزش زبان انگلیسی

 • مدیریت و نظارت بر نگهداری از آزمایشگاه‌ها، برنامه‌ریزی و تدوین محتوای آموزشی آزمایشگاه‌ها و نظارت بر اجرای صحیح آن

 • مدیریت و نظارت بر نگهداری از کارگاه‌های حرفه و هنر، برنامه‌ریزی و تدوین محتوای آموزشی مجموعه حرفه و هنر در مقاطع، و نظارت بر اجرای صحیح آن

 • برنامه‌ریزی و پشتیبانی آموزش ورزش مؤسسه و نظارت بر اجرای صحیح آن

 • بازبینی ساختار فوق برنامه و نظارت بر برنامه‌ریزی و اجرای کلاس‌های فوق‌برنامه به صورت مستمر

 • پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شرکت دانش‌آموزان در مسابقات علمی (در سطح بین مدارس، منطقه، ملّی و بین‌المللی)

گردش اطلاعات

 • به‌روزرسانی و تدوین گزارش‌های کاری مقاطع و مؤسسه

 • ظارت بر ورود صحیح اطّلاعات در نرم‌افزارهای موجود (مستندات، پرونده دانش‌آموزی، ارزیابی دبیران، اطّلاعات و … )

 • همکاری در به‌روز شدن نرم‌افزارها و بسترهای اطّلاعاتی مدرسه (صبا، سها، سایت و ….)

 • همکاری در بازبینی آئین‌نامه‌های آموزشی مقاطع

پذیرش

 • نظارت و همکاری در پذیرش دانش‌آموزان جدیدالورود به مؤسسه، اتخاذ روش‌های بهینه مربوط به پذیرش و استحصال نتایج

 • همکاری در ارزیابی آموزشی متقاضیان تدریس در مؤسسه

همکاران امور آموزشی

احسان طوفانی‌نژاد
احسان طوفانی‌نژادمعاون آموزشی
ایمان کریمی‌ اسکندری
ایمان کریمی‌ اسکندریامور آموزشی
علیرضا بهاالدین پور
علیرضا بهاالدین پورامور آموزشی
احمدعلی امیدوار
احمدعلی امیدوارمسئول کارگاه
محمد زراعتی
محمد زراعتیامور آموزشی